ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ

Κατά προτεραιότητα, ατελώς έκδοση-αντικατάσταση διαβατηρίων, ταυτοτήτων σε πυρόπληκτους

Για τα διαβατήρια και τις ταυτότητες, που καταστράφηκαν κατά τις πρόσφατες πυρκαγιές, αποφασίστηκε η ατελής και κατά προτεραιότητα αντικατάστασή τους....