Ενισχυμένη κερδοφορία & αυξημένες πωλήσεις για τη ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT το 2014

20/04/2015

Σημαντική αύξηση κατά 25% του εταιρικού κύκλου εργασιών από €95 εκ. το 2013 σε €120 εκ. το 2014 Αύξηση λειτουργικής κερδοφορίας (ΕΒΙΤDA) της εταιρείας κατά 32%, από €7,7 εκ. το 2013 σε €10,2 εκ. το 2014 Αύξηση των πωλήσεων σε όλες τις προϊοντικές κατηγορίες και ενίσχυση της παρουσίας και στις 5 ηπείρους  Έναρξη λειτουργίας της…

Read more →