Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη ΝΕΟ Αθηνών- Λαμίας