ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 2022

Αναρτήθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα για τους δικαιούχους του Κοινωνικού Τουρισμού 2022

Αναρτήθηκαν οι oριστικοί πίνακες με τους δικαιούχους και τους παρόχους του προγράμματος «Κοινωνικός Τουρισμός 2022-23» στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Δημόσιας Υπηρεσίας...