Γερμανία

Ουκρανία: Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία και Ρουμανία υπέρ του να δοθεί άμεσα καθεστώς υποψήφιας προς ένταξη χώρας στην ΕΕ | ενότητες, κόσμος

Μακρόν: «Αυτό το καθεστώς θα συνοδεύεται από έναν οδικό χάρτη και θα περιλαμβάνει επίσης τη συνεκτίμηση της κατάστασης στα Βαλκάνια...