Μπλόκα

Μπλόκα στα διόδια και σήμερα, μεταβολή και… πίσω για όσους «πιάνονται» χωρίς τα απαραίτητα έγγραφα

«Οι έλεγχοι για την αποφυγή των διαπεριφερειακών μετακινήσεων θα είναι και όλη την Μεγάλη Εβδομάδα πολύ αυστηροί. Επιβάλλεται να αντιλήφθούν...