Εναλλακτικός πάροχος ηλεκτρικής ενέργειας

επαγγελματικό ρεύμα
επαγγελματικό ρεύμα

Η Protergia δραστηριοποιείται στην προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας με σκοπό να τροφοδοτεί με ηλεκτρικό ρεύμα επιχειρήσεις, http://www.protergia.gr/el/products-and-services/commercial-products επαγγελματίες και νοικοκυριά εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα για τους πελάτες της τις πλέον ανταγωνιστικές τιμές και εξαιρετικής ποιότητας υπηρεσίες.

Το ενεργειακό χαρτοφυλάκιο της εταιρείας:

  • 444,48 MW : Παραγωγική μονάδα ηλεκτρικής ενέργειας Συνδυασμένου Κύκλου (ΘΗΣ) με καύσιμο φυσικό αέριο, της «Protergia A.E.», στο Ενεργειακό Κέντρο του Αγίου Νικολάου Βοιωτίας.
  • 436,6 MW : Παραγωγική μονάδα ηλεκτρικής ενέργειας Συνδυασμένου Κύκλου (ΘΗΣ) με καύσιμο φυσικό αέριο, της «Κόρινθος Power A.E.», στην περιοχή των Αγίων Θεοδώρων Κορινθίας.
  • 334 MW : Σταθμός Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (ΣΗΘ/ΣΗΘΥΑ) με καύσιμο φυσικό αέριο, της «Αλουμίνιον Α.Ε.», στο Ενεργειακό Κέντρο του Αγίου Νικολάου Βοιωτίας.