Διακρίσεις Coca Cola HBC όσων αφορά στην κατάταξη του Οργανισμού Carbon Disclosure Project

Ο όμιλος Coca Cola HBC απέσπασε διπλή διάκριση τόσο στην κατάταξη του Οργανισμού Carbon Disclosure Project όσο και στους δείκτες αειφορίας Dow Jones.

Πιο συγκεκριμένα όπως διαβάσαμε στο άρθρο http://goo.gl/5U05UE, ο όμιλος τοποθετείται στην Α κατηγορία από τον οργανισμό Carbon Disclosure Project και εντάσσεται στον δείκτη CDP Global Climate Performance Leadership Index 2014.

coca-cola-hbc-3e-diakrish

Οι λόγοι που συνέβαλλαν στην διάκριση από τον CDP σχετίζονται με τη μείωση των αναγκών εισαγωγής ζάχαρης μέχρι το 2015.Επιπλεόν, συνέβαλε το γεγονός ότι μέχρι το 2015 τα ψυγεία που θα κατασκευάζονται θα είναι χωρίς HFC.

Τέλος, η επένδυση τριών εκατομμυρίων ευρώ το έτος 2013 σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας στις υποδομές της εταιρείας αποτέλεσε σημαντικό λόγο για την διάκριση από τον CDP (Global Climate Performance).