Ανησυχία στη Δανία: Μόνο το 1% των Δανών έχει αναπτύξει ανοσία στον ιό

Ανησυχία στη Δανία: Μόνο το 1% των Δανών έχει αναπτύξει ανοσία στον ιό
Τα αποτελέσματα σχετικής έρευνας έδειξαν ότι μόλις το 1% των Δανών που ήρθαν σε επαφή με τον κορονοϊό έχουν αποκτήσει ανοσία.

: Kosmos World